Samenwerking vanuit de driehoek.

Daar waar beslissingen genomen dienen te worden heb je altijd te maken met verschillende partijen en meerdere belangen. Soms zijn dit gemeenschappelijke belangen, maar het kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn. In onze visie ligt hier een belangrijke rol voor de mentor. Die werkt vanuit het belang van de cliënt zonder daarbij andere partijen als familie en dienstverlenende partijen uit het oog te verliezen. In deze driehoek van samenwerking heeft iedereen evenveel in te brengen. De mentoren van De Zorgmentor vinden het belangrijk dat iedereen zich met elkaar verbonden voelt in deze samenwerking en daar een eigen rol in heeft. Dit om zo gezamenlijk het belang van de cliënt te behartigen zonder daarbij het eigen belang te verliezen.

“Het belang van de cliënt staat voorop!”

Samenwerking

Sleutelwoorden hier zijn verbinding, respect en vertrouwen. Zonder verbinding is er geen gezamenlijk belang. Zonder vertrouwen en respect geen toewijding. Dit alles om uiteindelijk te komen tot een situatie waarin professioneel wordt samengewerkt om de meest ideale situatie voor de cliënt na te streven. Uiteraard staat de cliënt hierin centraal.

Zo komen we tot samenwerking waarbij we allemaal in dezelfde richting werken!