De mentoren van De Zorgmentor zijn lid van de NBPM.
De NBPM geeft de kwaliteit van de professionele mentor vorm.
De leden die bij de NBPM zijn aangesloten staan voor kwaliteit in hun werkzaamheden als mentor.

Willem van Marlen

Mijn naam is Willem van Marlen en ik ben sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg, hiernaast heb ik een diversiteit aan studies gedaan, waaronder Sociaal Pedagogisch Hogeronderwijs en de leergang Bedrijfskunde aan de universiteit kunnen volgen. Binnen diverse doelgroepen en in verschillende functie’s, heb ik ervaring op kunnen doen. Als leidinggevende heb ik binnen diverse organisaties gewerkt met verschillende specifieke doelgroepen. Cliënten waar mee ik heb gewerkt waren mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrisch ziektebeeld. Ik weet wat er binnen organisaties speelt en kan mij daarbij verplaatsen in de positie van de client. Het belang van de client staat voor mij voorop en is richtinggevend. Doordat ik brede kennis en ervaring heb met verschillende doelgroepen en organisatie’s, bezit ik voldoende kennis en kunde om mijn taak als mentor op correcte wijze te vervullen.

Trijn Pranger

Mijn naam is Trijn Pranger en ben sinds 1983 werkzaam binnen de zorg.  Mijn drijfveer is om toe te zien op goede zorg die past bij de cliënten waarvan ik mentor ben. De competenties die ik heb ontwikkeld zijn toepasbaar als zorgmentor. Hierbij denk ik aan inhoudelijk kennis op psychosociaal gebied en communicatieve vaardigheden. Door mijn achtergrond zowel op de werkvloer als leidinggevende, coach en supervisor ontdekte ik dat mijn werkervaring goed aansluit bij mentorschap. Het doel wat ik voor ogen heb als mentor is om in overleg met de cliënt en het zorgsysteem te komen tot een goed mogelijk leven van de cliënt. Voor de belangen op te komen en te ondersteunen daar waar noodzakelijk is. Hierbij oog hebbend voor de autonomie van de cliënt en zijn systeem. Ik voel veel verbondenheid met de mens en de werkvloer en door mijn ervaring weet ik dat ik iets te bieden heb. Naast mentorschap ben ik erkend supervisor en coach en ben ook inzetbaar hiervoor. Tevens geef ik team coaching, voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen via het contactformulier.