Indien je een oriënterend gesprek aan wilt vragen kun je onderstaand formulier invullen. Na ontvangst van jouw aanvraag nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. Wij vinden een wederzijdse kennismaking belangrijk. Wij willen je graag leren kennen, maar vinden het ook belangrijk onszelf voor te stellen en te vertellen waar we voor staan. Bij wederzijds goedvinden wordt de volgende fase ingezet en maken we een plan van aanpak.

Dit plan van aanpak is het uitgangspunt van het mentorschap. Hierin staat onder andere beschreven wat het doel is van het mentorschap en welke bijzonderheden en aandachtspunten er zijn. Ook geeft de mentor zijn bereidverklaring hierbij af.

Naast de formele aanvraag (zie hiervoor www.derechtspraak.nl) zal er ter onderbouwing van de aanvraag een medische verklaring aangevraagd worden. Als al deze documenten beschikbaar zijn, kan het mentorschap worden aangevraagd bij de kantonrechter. Indien gewenst ondersteunen wij jou bij deze aanvraag.

Na goedkeuring door de rechtbank is de mentor jouw wettelijke vertegenwoordiger. De mentor is dan wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Aanvraag