We doen het samen

Wie is jouw mentor?

Willem van Marlen

Mijn naam is Willem van Marlen en ik ben sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg, hiernaast heb ik een diversiteit aan studies gedaan, waaronder Sociaal Pedagogisch Hogeronderwijs en de leergang Bedrijfskunde aan de universiteit kunnen volgen.

Binnen diverse doelgroepen en in verschillende functie’s, heb ik ervaring op kunnen doen. Als leidinggevende heb ik binnen diverse organisaties gewerkt met verschillende specifieke doelgroepen. Cliënten waar mee ik heb gewerkt waren mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrisch ziektebeeld.

Ik weet wat er binnen organisaties speelt en kan mij daarbij verplaatsen in de positie van de client. Het belang van de client staat voor mij voorop en is richtinggevend. Doordat ik brede kennis en ervaring heb met verschillende doelgroepen en organisatie’s, bezit ik voldoende kennis en kunde om mijn taak als mentor op correcte wijze te vervullen.

Trijn Pranger

Mijn naam is Trijn Pranger en ben sinds 1983 werkzaam binnen de zorg.  Mijn drijfveer is om toe te zien op goede zorg die past bij de cliënten waarvan ik mentor ben.

De competenties die ik heb ontwikkeld zijn toepasbaar als zorgmentor. Hierbij denk ik aan inhoudelijk kennis op psychosociaal gebied en communicatieve vaardigheden. Door mijn achtergrond zowel op de werkvloer als leidinggevende, coach en supervisor ontdekte ik dat mijn werkervaring goed aansluit bij mentorschap.

Het doel wat ik voor ogen heb als mentor is om in overleg met de cliënt en het zorgsysteem te komen tot een goed mogelijk leven van de cliënt. Voor de belangen op te komen en te ondersteunen daar waar noodzakelijk is. Hierbij oog hebbend voor de autonomie van de cliënt en zijn systeem. Ik voel veel verbondenheid met de mens en de werkvloer en door mijn ervaring weet ik dat ik iets te bieden heb.

Naast mentorschap ben ik erkend supervisor en coach en ben ook inzetbaar hiervoor. Tevens geef ik team coaching, voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Onze visie

Daar waar beslissingen genomen dienen te worden heb je altijd te maken met verschillende partijen en meerdere belangen. Soms zijn dit gemeenschappelijke belangen, maar het kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn. In onze visie ligt hier een belangrijke rol voor de mentor. Die werkt vanuit het belang van de cliënt zonder daarbij andere partijen als familie en dienstverlenende partijen uit het oog te verliezen. In deze driehoek van samenwerking heeft iedereen evenveel in te brengen. De mentoren van De Zorgmentor vinden het belangrijk dat iedereen zich met elkaar verbonden voelt in deze samenwerking en daar een eigen rol in heeft. Dit om zo gezamenlijk het belang van de cliënt te behartigen zonder daarbij het eigen belang te verliezen.
Het belang van de cliënt staat voorop!
Sleutelwoorden hier zijn verbinding, respect en vertrouwen. Zonder verbinding is er geen gezamenlijk belang en zonder vertrouwen en respect geen toewijding. Dit alles om uiteindelijk te komen tot een situatie waarin professioneel wordt samengewerkt om de meest ideale situatie voor de cliënt na te streven.
Zo komen we tot samenwerking waarbij we allemaal in dezelfde richting werken!

De Zorgmentor